Bäckedal: Renoveringen 2007 ─ ∞

Bäckedal ligger på Billingsluttningen i Skövde och inköptes sommaren 2007.

 

Fastigheten lär ha varit handelsträdgård under tidigt 1900-tal, innan stadsbebyggelsen så småningom inneslöt den från tre sidor. Tomten är på drygt 3500 m2 och har boningshus, byggt 1917 och senast renoverat på 1970-talet, samt ekonomibyggnad. Uthuset innehåller verkstad, garage och vedbod. Vid tillträdet hade boningshuset stått kallt och oanvänt några år och skicket var därefter...

Sedan vi blev fastighetsägare har mycket av vårt liv handlat om renovering. I början hade vi god hjälp av enstaka hantverkare: VVS, plåt och el och så förståss Rolle, som hjälpte oss igång. Men snart tog vi över själva och sedan dess har vi även avropat hjälp av släkt och vänner.

Grunden är dränerad enligt konstens regler (och några till...), arbetet med att snygga till tomten har gått framåt parallellt med byggarbetena och delar av gräsmattorna är nyanlagda 2009. Arbetet i bottenvåningen påbörjades genom allmän mobilisering av "Nätverket", som beväpnades med bräckjärn och handsläggor. Efter detaljerad ordergivning vidtog ett sällan skådat rivningsraseri. Köksrenoveringen förutsatte bl a en komplett invändning rivning, då även det gamla golvbjälklaget (med kolstybbfyllning!) fick stryka på foten.

Bergvärme installerades redan senhösten 2007.

På husets västra långsida har gjordes tidigt en tillbyggnad som inrymmer tvätt/dusch/toa på bottenvåningen och förberetts för ett större badrum en trappa upp. Badrummet har golvvärme och är under våren 2013 kaklat och installationer har påbörjats.

När sovrum och toalett på bottenvåningen blev klar under våren 2008, flyttade vi raskt in efter en låååång vinter i (svär)föräldrarnas klädkammare(!). Runt jul 2008 var även vardagsrum, bibliotek och köket klart.

Hösten – vintern 2009 – 2010 jobbade vi mycket med att byta all isolering på "tredje vinden". Vi har alltså öst ut och transporterat bort ett par ton gammalt sågspån, som utgjorde den ursprungliga isoleringen. Sedan har vi isolerat med modernt material. Detta kvalificerade skitjobb är nu klart. Sommaren 2010 har vi grejat en del på tomten och därefter med trapphus, farstu och altan på västsidan. Nytt yttertak tillkom 2011, nya fönster och ytterpanel i/på hela huset samt en punschveranda blev det  med hantverkarhjälp hösten 2012 och inredningen av våning två har startat våren 2013

Till pjäsen hör att vi har haft var sitt heltidsjobb att sköta. Också...

Bilderna här nedan är ett urval av alla dem vi samlat på oss under arbetets gång. Målgruppen för denna dokumentation är "Nära & Kära", varför behovet av bildtexter inte är så stort. Behöver du mer bakgrund är du välkommen till sidan om Bäckedal

Överst på sidan

Till sidan om Bäckedal

 

©Åsa & Mats Dahlstedt Sidan sjösatt i januari 2010 och senast uppdaterad tisdag 21 maj 2013.